PIELĘGNIARKA SZKOLNA

2018-04-26 09:58

Prywatna Praktyka Pielęgniarska Dorota Orłowska
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
przy Szkole Podstawowej nr 10Czynny w dniach:
Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 13.00

Opieką pielęgniarską objęte są dzieci wszystkich klas, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Rodziców/ opiekunów prawnych.
Wszyscy uczniowie posiadają założone karty zdrowia. Bilans został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, w klasach pierwszych, trzecich i siódmych.

Uczniowie uczestniczyli w akcji "Ratujemy wzrok dzieciom"- przy współpracy JZO. Do końca tego roku szkolnego zostaną przeprowadzone u wszystkich uczniów badania podoskopowe stóp, oraz badania słuchu audiometrem.

Klasy 1-3 w maju tego roku, będą brały udział w warsztatach mycia zębów, przeprowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z firmą Colgate.
Grupa uczniów z klasy 3b, była przygotowywana do zawodów międzyszkolnych "Umiemy ratować".

Została przeprowadzone pogadanki: w klasie 7d na temat "Higieny osobistej", w klasie 6a na temat "Szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych".

Rodzice zostali poinformowani o konieczności sprawdzania skóry głowy.
W przypadku pojawienia się wszawicy środki do jej zwalczania są nieodpłatnie dostępne w gabinecie.

Wszyscy wychowawcy otrzymali informacje o szkodliwym działaniu hałasu, które przekazali uczniom podczas godzin wychowawczych.
Przeprowadzona została ankieta wśród uczniów na temat "Zażywanie środków psychoaktywnych a relacje społeczne" wyniki ankiety są w trakcie opracowania.

W klasach młodszych uczniowie często są informowani o konieczności mycia rąk.

W stołówce szkolnej zamontowano dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
Prowadzona jest edukacja na temat odżywiania, co w znacznym stopniu eliminuje wzywanie rodziców z powodu "bólu brzucha".