icon

DODATKOWE DNI WOLNE

2017-10-02 14:08

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w JELENIEJ GÓRZE
z dnia 29 września 2017r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017/1603),
zarządza się, co następuje:

§ 1Wprowadzam w roku szkolnym 2017/ 2018 siedem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminach:
02.11.2017
03.11.2017
22.12.2017
30.04.2018
02.05.2018
04.05.2018
01.06.2018


Pełna treść zarządzenia, kliknij: TUTAJ