DOKUMENTACJA

2017-09-15 21:47

STATUT SZKOŁY
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Świadomie budujemy i wspieramy rozwój osobisty każdego ucznia w trzech dziedzinach:
- gromadzenie wiedzy,
- zdobywanie umiejętności,
- rozwijanie osobowości.

- Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, interesująca i przyjazna dzieciom.
- Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów w obronie własnego zdrowia.
- Zależy nam na tym, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do życia w społeczeństwie.
- Pragniemy, aby nasi uczniowie i ich rodzice aktywnie korzystali z możliwości współdecydowania o tym, co dzieje się w szkole.

NASZA SZKOŁA

1. Nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych.
2. Dostrzega w każdym uczniu indywidualne zdolności i rozwija je, kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka.
3. Dostosowuje wymagania programowe do możliwości pojedynczego ucznia.
4. Uczy, jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach.
5. Kieruje się sercem, a nie przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny.
6. Pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy.
7. Uczy, jak dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
8. Kształtuje poczucie więzi z rodziną, szkołą, regionem i narodem.
9. Zachęca i włącza całą społeczność szkolną do współdecydowania o ważnych sprawach klasy i szkoły. Tworzy przyjazny klimat dla sprawnego funkcjonowania Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
10. Inspiruje nauczycieli, rodziców i uczniów, wszystkich traktując jako potencjalnych nowatorów i wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach.

MODEL WYCHOWANKA SP10:

- kreatywny
- komunikatywny
- kulturalny
- asertywny
- pogodny
- odpowiedzialny
- tolerancyjny
- patriota
- ekolog
- dba o zdrowie

STATUT, kliknij: TUTAJ