Informatyka

2017-09-13 15:41

Hello world!
Przedmiotowy system oceniania: TUTAJ

Pobierz SCRATCH 2, kliknij: TUTAJ
Zadania do samodzielnego wykonania: SCRATCH

Praktyka:
Tworzenie plików i folderów
SCRATCH - rysowanie

SCRATCH - przykładowe programy:
1. Ruch na scenie:
Poruszanie duszka klawiaturą - klawiszami kursora(strzałek) - góra, dól, lewo, prawo2. Ruch na scenie + rysowanie:
Poruszanie duszka klawiaturą - klawiszami kursora(strzałek) - góra, dól, lewo, prawo
Po naciśnięci "r" - duszek zaczyna kreślić
Po naciśnięciu "p" - duszek przestaje kreślić
Po naciśnięciu "g" - wszystko zostaje zmazaneCiekawe strony:
pisupisu.pl matzoo.pl

Prowadzący:
mgr inż. Rafał Kruczkowski
Strona www: TUTAJ