O SZKOLE

2008-06-30 17:54

LICZBA UCZNIÓW: 736
LICZBA ODDZIAŁÓW: 31

Ilość klas i liczba dzieci:
Klasy pierwsze:
1A - 25
1B - 25
1C - 22
1D - 25
razem: 97

Klasy drugie:
2A - 23
2B - 22
2C - 20
razem: 65

Klasy trzecie:
3A - 24
3B - 24
razem: 48

Klasy czwarte:
4A - 24
4Bs - 29
4C - 20
4D - 22
4E - 23
razem: 118

Klasy piąte:
5A - 24
5B - 24
5C - 24
5D - 28
5E - 24
razem: 124

Klasy szóste:
6A - 25
6B - 29
6C - 30
6D - 21
razem: 105

Klasy siódme:
7A - 25
7B - 21
7C - 21
7D - 19
razem: 86

Klasy ósme:
8A - 26
8B - 12
8C - 27
8D - 28
razem: 93

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
GODZINY LEKCYJNE
KADRA PEDAGOGICZNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PEDAGOG SZKOLNY
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
OPIEKA MEDYCZNA
ŚWIETLICA