O SZKOLE

2008-06-30 17:54

LICZBA UCZNIÓW: 642
LICZBA ODDZIAŁÓW: 27

Ilość klas i liczba dzieci:
Klasy pierwsze:
1A - 22
1B - 23
1C - 21

Klasy drugie:
2A - 22
2B - 25

Klasy trzecie:
3A - 24
3B - 25
3C - 23
3D - 24
3E - 25

Klasy czwarte:
4A - 21
4B - 22
4C - 24
4D SPORTOWA - 30
4E - 23

Klasy piąte:
5A - 26
5B - 26
5C - 29
5D SPORTOWA - 23

Klasy szóste:
6A - 25
6B - 21
6C - 22
6D - 22

Klasy siódme:
7A - 26
7B - 14
7C - 27
7D - 27

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
GODZINY LEKCYJNE
KADRA PEDAGOGICZNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PEDAGOG SZKOLNY
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
OPIEKA MEDYCZNA
ŚWIETLICA