O SZKOLE

2008-06-30 17:54

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
GODZINY LEKCYJNE
KADRA PEDAGOGICZNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PEDAGOG SZKOLNY
BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
OPIEKA MEDYCZNA
ŚWIETLICA

Liczba dzieci: 589

Ilość klas i liczba dzieci:


Pierwszych 2 - 47 uczniów
Drugich 4 - 122 uczniów
Trzecich 5 - 118 uczniów
Czwartych 4 - 108 uczniów
Piątych 4 - 97 uczniów
Szóstych 4 - 97 uczniów

Liczba nauczycieli: 50