OFERTA EDUKACYJNA

2008-06-30 17:44

Bardzo dobrze wykształcona kadra pedagogiczna i bogata baza dydaktyczna SP 10 sprzyjają rozwojowi oferty edukacyjnej szkoły. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, naukę języka angielskiego od pierwszej klasy, naukę pływania w klasach trzecich, kształcenie informatyczne od klasy trzeciej, naukę śpiewu w szkolnym chórze. Uczniowie objęci są różnorodnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej: terapią pedagogiczną, terapią logopedyczną, socjoterapią, gimnastyką korekcyjną, zajęciami wyrównawczymi z języka polskiego i matematyki. Dzieci mogą korzystać z bogatej oferty zajęć opiekuńczych : świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej, Kuratorskiego Ośrodka Pracy z dziećmi. Uczniowie poddawani są wewnątrzszkolnemu systemowi badań poziomu osiągnięć.

Oferta edukacyjna szkoły (2015/16):Tutaj