REKRUTACJA

2019-03-03 15:00Rok szkolny 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020. Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Ustala się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szczegóły, kliknij: TUTAJ | Załącznik Nr.1, kliknij: TUTAJ | Załącznik Nr.2, kliknij: TUTAJ

ZASADY REKRUTACJI - STRONA MIASTA:
TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY- kliknij: TUTAJ
KARTA WYCHOWANKA ŚWIETLICY- kliknij: TUTAJ