Historia szkoły

2008-05-18 16:19

HISTORIA SZKOŁY

ZE STARYCH KRONIK

Szkoła Podstawowa Nr 10 mieści się w willowej dzielnicy miasta. Położona jest w malowniczym zakątku, u wylotu ulicy Gustawa Morcinka, w pobliżu bogato zalesionych wzgórz"- tak brzmią słowa pierwszego wpisu do kroniki z 1957 roku.

A oto najciekawsze fakty z jej historii:

Pierwszy w dziejach Szkoły Podstawowej Nr 10 rok szkolny rozpoczął się dnia 16 września 1957 roku. 850 uczniów podjęło naukę w 23 klasach. Grono nauczycielskie liczyło 25 osób.
- W roku szkolnym 1958/59 otwarto w szkole gabinet lekarski i dentystyczny oraz stołówkę szkolną
- 15 listopada 1960 r. wokół szkoły posadzono drzewka. Dziś są to już dorodne topole.
- W czerwcu 1964 r. pierwsi absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w 1957r., ukończyli szkołę.
- W czerwcu 1969r. PCK ogłosiło konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej. Prace uczniów „10" prezentowane były na wystawie w Indiach.
- 15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży z Wietnamu.
- W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
- 30 listopada 1971 r. wręczono pierwsze akty nadania miana przodującego ucznia. Wprowadzono Złotą Księgę Szkoły Podstawowej Nr 10.
- 6 października 1973 r. dzieci z I klas po raz pierwszy wypowiedziały uroczystą przysięgę i pasowano ich na uczniów.
- Od początku roku 1975 trwały przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru. Sztandar, ufundował zakład opiekuńczy "Chemitex- Celwiskoza" przy współudziale rodziców, uczniów i organizacji szkolnych.
- 9 maja 1975 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i wręczenie sztandaru
- W maju 1986 r. w szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na Pomnik-Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki.
- W maju 1987 r. gościliśmy zagraniczną delegację młodzieży. Goście z Lőbau w NRD przyglądali się życiu szkoły.
- W październiku 1988 r. ukazał się pierwszy numer szkolnego pisemka "Żaczek".
- W kwietniu 1989 r. nasi uczniowie wzięli udział w jeleniogórskim międzyszkolnym turnieju o Puchar Inspektora Oświaty. Zwyciężyliśmy i zdobyliśmy Puchar i miano Najlepszej Szkoły w Jeleniej Górze.
- W dniach 20-26 czerwca 1993 r. gościliśmy 54 osoby z Randers w Danii. Odbyliśmy wspólne wycieczki, spotkania towarzyskie.
- Od 19 do 27 sierpnia 1994 r. młodzież naszej szkoły przebywała z rewizytą w Danii na zaproszenie Junior Klubben Drg. Borg i Junior Klubben Nyvang.
- W grudniu 1995 r. - zakupiliśmy i sprowadziliśmy z zagranicy sześć komputerów. Powstała pracownia komputerowa.
- We wrześniu 1996 - rozpoczęły się prace adaptacyjne nie użytkowanego strychu.
- W maju 1997 - Jeleniogórska Szkoła Podstawowa Nr 10 znalazła się na 44. miejscu listy rankingowej sporządzonej przez redakcję miesięcznika dziewcząt i chłopców „Płomyczek". Za podstawę klasyfikacji przyjęto wyłącznie liczbę laureatów wojewódzkich konkursów wiedzy, od 9 lat organizowanych we wszystkich województwach w kraju. Informacja ukazała się w "Nowinach Jeleniogórskich".
- W lipcu 1997 r. - nauczyciele zorganizowali i nieodpłatnie prowadzili kolonie dla dzieci powodzian. Ze szkoły wyjechało ponad 5 ton darów dla powodzian z Opolszczyzny, Wałbrzycha i Wrocławia. Koordynatorem i pomysłodawcą całej akcji była nauczycielka matematyki p. Krystyna Markiewicz.
- Zakończono prace adaptacyjne strychu. W lutym 1998 r. uczniowie klas młodszych przeprowadzili się na trzecie piętro, gdzie przygotowano dla nich dwie nowe sale lekcyjne, salę terapii pedagogicznej oraz świetlicę.
- 2 listopada 1998 otworzył swoje podwoje Kuratorski Ośrodek Pracy - świetlica terapeutyczna dla dzieci.
- W grudniu 1998 oddano do użytku odnowioną, gruntownie wyremontowaną salę gimnastyczną.
- Na przełomie 1998/99 r. w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła otrzymała Pracownię Internetową.
- W czerwcu 1999 r. rozpoczęto prace modernizacyjne biblioteki szkolnej.
- 1 września 1999 r. placówka została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.
- 1 czerwca 2000 r. oddano do użytku nową halę widowiskowo-sportową o powierzchni 1500 m2.
- 23 czerwca 2000 r. tytuł absolwenta SP 10 zdobył ostatni rocznik ósmoklasistów.
- 1 września 2000 r. rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa przy SP 10, finansowana przez MKPiRPA w Jeleniej Górze.
- W okresie wakacji 2001 r. zakończono prace adaptacyjne w bibliotece i czytelni szkolnej. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych została dostosowana do potrzeb środowiska szkolnego.
- 10 kwietnia 2002 r. odbył się pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas 6. Wyniki : średnia województwa- 29,9 p. średnia miasta- 30,4 p. średnia SP 10- 31,8 p.
- 31 sierpnia 2002 r. zakończyła działalność Szkoła Filialna SP 10 przy ulicy Czarnoleskiej 21
- 1 września 2002 r. oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko sportowe.
- W roku 2002 szkoła przystąpiła do realizacji Projektu edukacyjnego Comenius-Sokrates. We wrześniu 2003r. rozpoczyna się współpraca ze szkołami partnerskimi w Gross Saerchen (Niemcy) i Decinie(Czechy). Wielokrotnie gościmy u siebie nauczycieli i uczniów w/w szkół, a także nasi nauczyciele i uczniowie składają wizyty partnerskie. Zakończenie Projektu odbyło się w czerwcu 2007 roku.
- Szkoła cieszy się dobrą opinią w najbliższym środowisku oraz wśród władz oświatowych.

- W 2007 Szkoła świętuje swoje 50 – lecie!

- W styczniu 2008 roku już 14 nauczycieli ma tytuł nauczyciela dyplomowanego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są wielokrotnie nagradzani za swe osiągnięcia edukacyjne i pracę. Dobrze układa się współpraca z Rodzicami.

Na przestrzeni 55 lat istnienia SP 10 jej działalnością kierowało 6 dyrektorów, byli to :

1. ANDRZEJ MORAWSKI KIEROWNIK 1957-1960
2. JANINA LECH DYREKTOR 1960-1972
3. RYSZARD MALISZEWSKI DYREKTOR 1972-1984
4. GABRIELA DUDEK DYREKTOR 1984-1992
5. IWONA RATAJSKA DYREKTOR 1992-2000
6. ALINA RASIEWICZ DYREKTOR od 2000r.


Galeria zdjęć