Komunikat w sprawie skróconych zajęć lekcyjnych

2019-06-13 20:02

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że ze względu na wystąpienie szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, został skrócony czas pracy szkoły.
Od 14 czerwca 2019 r. do odwołania lekcje w SP 10 będą się odbywały w następujących godzinach:

1 lekcja 8.00-8.30
2 lekcja 8.40-9.10
3 lekcja 9.20-9.50
4 lekcja 10.00-10.30
5 lekcja 10.45-11.15
6 lekcja 11.30-12.00
7 lekcja 12.10-12.40
8 lekcja 12.50-13.20

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)

Godziny pracy sekretariatu i świetlicy pozostają bez zmian.

Dyrektor
Paweł Domagała