Komunikat w sprawie skróconych zajęć lekcyjnych

2019-06-11 09:38

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że ze względu na wystąpienie szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, został skrócony czas pracy szkoły.
W dniach od 12 do 13 czerwca lekcje w SP 10 będą się odbywały w następujących godzinach:

1 lekcja 8.00-8.30
2 lekcja 8.40-9.10
3 lekcja 9.20-9.50
4 lekcja 10.00-10.30
5 lekcja 10.45-11.15
6 lekcja 11.30-12.00
7 lekcja 12.10-12.40
8 lekcja 12.50-13.20

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)

Godziny pracy sekretariatu i świetlicy pozostają bez zmian.

Dyrektor
Paweł Domagała