icon

SUKCESY ÓSMOKLASISTÓW W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE "CYBERBEZPIECZNI 2019"

2019-05-24 14:05

Dnia 29 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu "Cyberbezpieczni 2019".

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów bezpiecznego korzystania z Internetu, pokazywanie pozytywnych wzorców, zwrócenie uwagi na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.

W etapie szkolnym uczestniczyło 51 uczniów klas VII - VIII.
Imiejsce: Przemysław Kempa, klasa 7c
II miejsce: Wiktor Kościuk, klasa 8c, Wojciech Bulcewicz, klasa 8c
III miejsce : Adrian Cichy, klasa 7a, Mikołaj Lercher, klasa 8d

IV miejsce: Dominika Hyży, klasa 8c
V miejsce: Michał Benda, klasa 8b, Mikołaj Chorążyczewski, klasa 7d,
Jakub Modrzyk, klasa 7a, Wiktoria Wrześniak, klasa 8c, Aleksander Perczak, klasa 8c.

Do udziału w Finale Konkursu "Cyberbezpieczni 2019" zakwalifikowali się:
1. Przemysław Kempa, klasa 7c
2. Wiktor Kościuk, klasa 8c
3. Wojciech Bulcewicz, klasa 8c

Etap Finałowy Konkursu "Cyberbezpieczni 2019"odbył się 22 maja 2019r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Auli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorami i Partnerami konkursu "Cyberbezpieczni 2019" byli:
- Warszawski Instytut Bankowości, Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji,
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
- Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Po spotkaniu z Cezarym Przybylskim - Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego,
50 uczniów z 40 dolnośląskich szkół rozwiązywało test wielokrotnego wyboru.
Laureatem I miejsca Wojewódzkiego Konkursu "Cyberbezpieczni 2019" został uczeń SP 10 -Wojciech Bulcewicz, a III miejsce zajął Wiktor Kościuk.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursie.
Koordynator konkursu - Danuta Camermann
Nauczyciel informatyki - Tomasz Balik


Galeria zdjęć