icon

Turniej "Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego"

2018-12-03 08:44

Dnia 21.11.2018r. uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w Turnieju "Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego". Klasy reprezentowały ośmioosobowe zespoły w trzech drużynach (2 osoby-drużyna wiedzy, 2 osoby-drużyna plastyczna, 4 osoby-drużyna sportowa), pozostali uczniowie byli kibicami. Dzieci pracowały zespołowo, a o zwycięstwie decydowała suma punktów na bieżąco umieszczanych na tablicach wyników, uzyskanych we wszystkich konkurencjach. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: p. Paweł Domagała (dyr. SP 10), p. Krzysztof Wiśniewski (z-ca dyr. WORD), p. Grzegorz Rybarczyk (Straż Miejska), p. Beata Sosulska - Baran (Policja) oraz prowadząca konkurs p. Adriana Pogorzelska. Na zakończenie turnieju rozdano wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, którymi byli p. K. Wiśniewski oraz p. G. Rybarczyk.
Wyniki konkursu:
I miejsce - klasa 3b
II miejsce - klasa 2a
III miejsce - klasa 2c
IV miejsce - klasa 2b
V miejsce - klasa 3a


Galeria zdjęć