"Wycieczka ekologiczna do Myśliborza"

2010-10-25 16:13

W dniach 13-14 października 2010 r. młodzież z klasy 5b i 6c uczestniczyła w edukacyjnej wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu (pow. Jawor). Zajęcia przyrodnicze w postaci badań laboratoryjnych oraz wyprawy do rezerwatu "Wąwóz Myśliborski" pozwoliły na dokładne poznanie pracy z mikroskopem, przybliżenie zjawiska fotosyntezy oraz budowy i funkcji komórki roślinnej. Uczniowie na zajęciach terenowych rozp...

czytaj więcej

icon

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

2010-08-23 11:02

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 1-8. 09.2010r. w biurze projektu (sala 101) w godzinach 13.00 – 16.00. Szczegółowe informacje o uczestnictwie w zajęciach znaj...

czytaj więcej

REGULAMIN REKRUTACJI

2010-01-18 14:38

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ GÓRZE § 1 1.Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są: 1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 2)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Sz...

czytaj więcej

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SIEDMIOLETNICH

2010-01-18 14:37

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra tel. 75/7649475, fax 757679031 www.sp10jg.pl ================================================== Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że do dnia 31 marca 2010r. przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/2011. Zapisy odbywają się na podstawie aktu urodzenia dziecka, dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia. Jeżeli P...

czytaj więcej