icon

PIERWSZY PRÓBNY SPRAWDZIAN

2010-12-02 15:08

2 grudnia 2010r. uczniowie klas szóstych napisali pierwszy próbny sprawdzian w ramach przygotowania do kwietniowego testu. Zadania, według uczniów, nie były trudne, ale czy tak było w rzeczywistości, pokażą wyniki, które poznamy prawdopodobnie jeszcze przed przerwą świąteczną. Dzisiaj przeżyli dreszcz emocji również piątoklasiści, którzy mogli się sprawdzić na swoim teście kompetencji.

czytaj więcej

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

2010-11-30 18:26

25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia, ustanowiony 2002 roku, w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki „Warto przy tej okazji dodać, że z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała legenda sięgająca 1902 roku. To właśnie wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodził się na odstrzelenie małego niedźwiadka. Sprawę opisał dziennik "Washington Post" i powstała karykatura prezydenta z niedźwiadkiem na...

czytaj więcej

icon

25 listopad - Światowym Dniem Pluszowego Misia

2010-11-25 08:00

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Dzień ten obchodzony jest od roku 2002, a jego inauguracja łączyła się z setkami urodzin tej przesympatycznej pluszowej zabawki. Obecnie miś ma 108 lat!!!!!!! Tradycją już stało się organizowanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia imprez, konkursów, spotkań, których głównymi bohaterami są te niezwykłe stworzenia. Przedszkola, szkoły i biblioteki tego dnia łączą zabawę z nauką...

czytaj więcej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

2010-11-22 16:20

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2010 / 81 / 529 ) zarządzam, co następuje: § 1 1.Zabrania się palenia wyrobów...

czytaj więcej

5 listopada - Dzień postaci z bajek

2010-11-05 08:54

Starych bajek czar Niestety dziś dzieci już bajek nie mają, Gdyż uczyć swą treścią te nowe przestają. W nich przemoc, egoizm, przebiegłość i swary. Więc pora by wrócić do bajek tych starych. Koziołek Matołek odbywa podróże, Podziwia więc kraje i małe, i duże. A chociaż Pacanów znajduje się w kraju, To dzieci z wędrowcem świat cały zwiedzają. Uszatek Miś miły z klapniętym swym uchem, Do s...

czytaj więcej

"Wycieczka ekologiczna do Myśliborza"

2010-10-25 16:13

W dniach 13-14 października 2010 r. młodzież z klasy 5b i 6c uczestniczyła w edukacyjnej wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu (pow. Jawor). Zajęcia przyrodnicze w postaci badań laboratoryjnych oraz wyprawy do rezerwatu "Wąwóz Myśliborski" pozwoliły na dokładne poznanie pracy z mikroskopem, przybliżenie zjawiska fotosyntezy oraz budowy i funkcji komórki roślinnej. Uczniowie na zajęciach terenowych rozp...

czytaj więcej

icon

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

2010-08-23 11:02

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 1-8. 09.2010r. w biurze projektu (sala 101) w godzinach 13.00 – 16.00. Szczegółowe informacje o uczestnictwie w zajęciach znaj...

czytaj więcej

REGULAMIN REKRUTACJI

2010-01-18 14:38

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ GÓRZE § 1 1.Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są: 1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 2)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Sz...

czytaj więcej